Kinderlogica - heikele thema's - op open inschrijving

Training filosoferen in de klas

 

Wordt er gediscrimineerd in de klas? Roept een leerling dat Wilders dood moet? Voel je dat er spanning is richting moslims? Is er een taboe rond homoseksualiteit, terwijl het toch verplicht is om aan dit thema aandacht te besteden? Loopt de spanning hoog op rondom politieke gebeurtenissen?

 

Speciaal voor leerkrachten op multi-culturele scholen en andere professionals die werken met multi-culturele jeugd begint na de zomer de nieuwe Kinderlogica training.

De werkvorm van het filosoferen is dé methode is om alle heikele thema's toch op een veilige, open manier in de klas bespreekbaar te maken.

·       Homoseksualiteit/ seksuele diversiteit

·       Geloof

·       Politiek

·       Cultuur

·       Gelijkheid man-vrouw

·       Discriminatie

·       Extremisme/terrorisme

·       Radicalisering

·       Wereldbeelden

In deze training wordt duidelijk waarom filosofie voor de leerkracht de uitkomst biedt. Het veelgeprezen boek Kinderlogica van Sabine Wassenberg geeft u daarvoor een unieke inkijk in de filosofische keuken van de veelkleurige werkelijkheid.

Wat leer je?

Deze training is inhoudelijk interactief: de deelnemers kunnen zelf thematiek inbrengen die ze nodig achten om te bespreken. Er worden filosofische gesprekken gevoerd om zelf goed te ervaren wat de schoonheid is van het filosofische gesprek én geoefend in de begeleiding ervan.

In deze workshop focussen we op een zo open mogelijke houding wanneer we een gesprek voeren, leren we ons oordeel op te schorten, vragend te luisteren en op een fundamenteel niveau in te zien dat het juiste antwoord vaak niet bestaat. Maar wel een doordacht antwoord.

Programma:

Dag 1:

Introductie: vragend luisteren & thema: geloof
(en ook evolutietheorie, homoseksualiteit, radicalisering, terrorisme, goedgelovigheid)

Dag 2:

Gespreksleidingtechnieken & thema: politiek

(bijv. Erdogan, Wilders, Trump, maar ook etnisch profileren, discriminatie)

Dag 3:

Werkvormen & thema: culturele verschillen
(ongelijkheid, zelfstandig kiezen en denken, straffen in opvoeding, seksuele vrijheid)

Dag 4:

Verdieping & thema: persoonlijke kwesties

(zoals de dood, ziektes, armoede in de klas, ongelijke kansen)

Voor wie?

Deze serie trainingsdagen is bedoeld voor alle leerkrachten, Pabo-studenten of andere professionals, die te maken hebben met groepen kinderen of jongeren van verschillende culturen.

Let op SCHOOLBESTUREN en DIRECTIES: bij interesse voor uw schoolteam in deze cyclus, wij kunnen ook deze trainingsdagen bij u op locatie komen uitvoeren op dagen naar keuze. 

Data:

dag 1 : 23 september 2017
dag 2:  4 november 2017
dag 3 : 3 maart 2018
dag 4 : 26 mei 2018 

Waar?

Clifford Studio

Cliffordstraat 38

Amsterdam

Kosten: 

Bij registratie vóór 15 augustus: 670 euro. Bij registratie na 15 augustus: 720 euro. 
Inclusief lunch en koffie/thee.  

Vanwege de registratie van WonderWhy bij het CRKBO zijn de tarieven vrijgesteld van btw.

Na betaling krijg je een exemplaar van het boek Kinderlogica thuis gestuurd.

Inschrijven:

Inschrijven kan door het invullen van het online inschrijfformulier.

Vanwege de registratie van WonderWhy bij het CRKBO zijn de tarieven vrijgesteld van btw.

Wie geven deze training?
Maaike Merckens: juriste en filosofe (1961) bij WonderWhy
Sabine Wassenberg: filosofe (1981) bij WonderWhy

Registeruren:

De workshops en de training zullen staan voor een passend aantal Registeruren.

Contact:

Neem contact met ons op als je niet alle dagen aanwezig kunt zijn. Er valt altijd wel iets te regelen.

Contact
Maaike Merckens

06 1568 2044

maaike@wonderwhy.nl

KvK

302 496 73

Downloads
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon