Studiedag De Leerkracht als Onderzoeker

Op weg naar creatieve, kritische en ondernemende kinderen

 

Tijdens deze studiedag die bij u op school gegeven wordt, komen lezingen en workshops van 3 experts aan bod die elk op een eigen manier handvatten geven om de eigen stijl van lesgeven aan te vullen met de 21st century skills. Inspiratie en handvatten voor het verbeteren van het klassenklimaat en voor het versterken van de autonomie enleergierigheid  van de leerlingen.

 

 

Filosoferen met Kinderen

 

Om kinderen te stimuleren en te verleiden diep na te denken moet je van goeie huize komen. We zijn zo gewend om vanuit onze intuïtie direct een antwoord klaar te hebben. Ongefundeerd en ongetest zijn die antwoorden goed voor discussie vatbaar. 

Wanneer je, zoals de oude Socrates deed, het aandurft je eigen oordeel op te schorten, dan kun je de kinderen zelf laten denken over de dingen die ze bezighouden. Of dat nu taal, rekenen, spelen, of de grote wereld om hen heen is. Diep nadenken, het soort 

waarbij je voorhoofd gaat fronsen. Maar waarbij je tegelijkertijd in staat bent echt inzichtelijke kennis op te laten doen. Gefundeerd en getest door de rest van de klas. Op een open, speelse en natuurlijke manier. Kinderen en docenten worden er wijs van.

 

Drs. Karen Faber (orthopedagoog, filosoof) van Wereldwijs Filosoferen en mr. drs. Maaike Merckens (jurist, filosoof) en drs. Sabine Wassenberg (filosoof) van WonderWhy gieten hun expertise in een bruikbare workshop.

 

 

Creatieve Actie Methodologie

 

Op school leer je wat je wordt verteld. De leerlingen leren deze kennis uit hun hoofd en maken vervolgens een toets waarmee ze aantonen dat ze deze kennis kunnen reproduceren. Er is dan maar één goed antwoord mogelijk. Dit is de cultuur van de waarheid. Deze cultuur staat innovatief en creatief denken in de weg. Immers, als je gelooft 

dat hét antwoord op allerlei vragen al gevonden is, zal het niet snel in je hoofd opkomen om op zoek te gaan naar betere oplossingen. Willen we deze passieve houding doorbreken, dan lijkt eerder de omgekeerde weg voor de hand te liggen; leerlingen geen zekerheden, maar twijfel aanbieden. Hen leren dat hét antwoord niet bestaat. 

 

Leren twijfelen blijkt inderdaad effectief (Delnooz, 2008). Maak in deze studiedag kennis met het  succesvolle lesprogramma Creatieve Actie Methodologie. Leer hoe je binnen jouw lessen de kritische, creatieve en probleemoplossende vermogens van de leerlingen kunt vergroten, zodat ze beter in staat zijn om de praktische vraagstukken op te lossen waar ze dagelijks tegenaan lopen.

 

De lezing wordt verzorgd door Dr. Paul Delnooz. 

Voorbeelden van de praktische uitwerking hiervan in de klas worden gegeven door Laura van Aelst. 

 

Dr. P.V.A. Delnooz is afgestudeerd in methoden en technieken van onderzoek en  gepromoveerd op het vergroten van de probleemoplossende vermogens van leerlingen en studenten. Laura van Elst is leerkracht op een basisschool en vertelt uit de praktijk.

 

Mind Magic

 

Mind Magic is een therapeutische ontspanningsmethode, ontwikkeld én wetenschappelijk onderzocht door orthopedagoog Drs. Janine Cornelis. Mind Magic is therapie in het klaslokaal op basis van verbeeldingskracht. Het bestaat uit een collectie “droomverhalen” die perfect passend geschreven zijn op muziek. De muziek en het verhaal zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Er wordt een echte beleving gecreëerd. Enerzijds met een ontspannende insteek om spanning los te laten en anderzijds met een sterk therapeutische en sociaal-emotionele insteek. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals onder 

andere vriendschap, je eigen weg kiezen, respect hebben voor elkaar of omgaan met verlies en gemis. Het zijn praktische droomverhalen, gericht op problematieken waar leerkrachten en leerlingen (dagelijks) tegenaan kunnen lopen. Die problematieken komen zeker niet altijd vanuit de schoolklas, maar kinderen nemen ze wel 5 dagen in de week 

mee het klaslokaal in en kunnen de onderlinge verhoudingen en sfeer in de klas flink beïnvloeden.  Deelname aan Mind Magic zorgt voor meer ontspannen kinderen die meer respect leren krijgen voor zichzelf én voor elkaar en daarnaast sterker in hun schoenen leren staan en eigen keuzes leren maken. 

Ondanks dat er een sterk ontspannend element in Mind Magic zit, is het niet alleen rustig luisteren. De verhalen en muziek verschillen in tempo en avontuur. Om tot ontspanning te komen, hebben heel veel kinderen namelijk een beetje inspanning nodig!

Drs. Janine Cornelis is orthopedagoog en eigenaar van Jaxie! Orthopedagogische Praktijk waar Mind Magic dagelijks toegepast wordt binnen therapeutische begeleidingstrajecten. 

Doordat Mind Magic wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken is, wordt hier regelmatig voor doorverwezen door artsen en verschillende jeugdprofessionals.

 

 

Boek De leerkracht als Onderzoeker bij u op school:

Organiseer een studiedag bij u op school: neem contact met ons op voor mogelijkheden en een vrijblijvende offerte.

 

Vanwege de registratie van WonderWhy bij het CRKBO zijn onze tarieven vrijgesteld van btw.

Registeruren:

6 RU 

 

 

Contact
Maaike Merckens

06 1568 2044

maaike@wonderwhy.nl

KvK

302 496 73

Downloads
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon