top of page

Gastlessen: Burgerschap & identiteit

Met veel succes en plezier uitgevoerd op meer dan 30 scholen in Amsterdam West.

In deze tijd, waarin kinderen soms opgroeien tussen twee culturen in, en te maken krijgen met verschillende culturen en geloven in de buurt, op tv en in de klas, is het raadzaam om de kinderen stil te laten staan bij het fenomeen 'cultuur' en te onderzoeken wat hun eigen cultuur is, in de breedste zin van het woord.
"Wie ben ik, wat past er bij mij, waar hoor ik bij, wat geloof ik, en kan ik dat zélf kiezen?" zijn slechts enkele vragen die voorkomen in dit 8 weken durende traject om kinderen te leren reflecteren op zichzelf.

De achterliggende gedachte is dat door bewust naar zichzelf te kijken, er een zelfverzekerdheid ontstaat. Een trots, zo je wilt, voor datgene waar het kind zelf voor staat. Een gezonde twijfel voor de vraagstukken die voor hem/haar nog openliggen. En een tolerantie voor al die dingen die ánders zijn dan hij of zij zelf. Door te kijken naar wat cultuur en geloof eigenlijk betekent, wat meningen zijn, en hoe meningen verschillen van waarheden, ontstaat juist die houding die soms ontbreekt. Een houding van verdraagzaamheid en begrip.

Het project Identiteit werd door WonderWhy ontwikkeld als burgerschapsprogramma toegespitst op thema's geloof en cultuur, zodat het past onder de noemer 'tégen radicalisering, polarisering en vervreemding'. Het beantwoordt perfect aan de behoefte om invulling te geven aan de verplichting die basisscholen hebben om invulling te geven aan het thema burgerschap. 

Les 1: Meningen en waarheid

Filosofische vraag: is jouw mening waar?

Les 2: Wat geloof ik?
Filosofische vraag: zou jij jij zijn zonder je geloof?

Les 3: Religie/wetenschap
Filosofische vraag: wat is het verschil tussen geloof en wetenschap?

Les 4: Cultuur
Filosofische vraag: kies je zelf je cultuur?

Les 5: Respect
Filosofische vraag: moet je respect hebben voor iedereen?

Les 6: Gelijkheid
Filosofische vraag: zijn we allemaal gelijk?

Les 7: Persoonlijke identiteit
Filosofische vraag: wie ben jij?

Les 8: Interviews
Vraag: hoe stel ik een goede filosofische vraag?


 

Kinderen leren na te denken over hun eigen mening en die van anderen te respecteren. Daar begint tolerantie. Daarnaast komen thema's aan bod zoals respect en gelijkheid. Thema's die pas goed begrepen worden, wanneer er door het kind zelf over na wordt gedacht en niet de 'juiste moraal' als met een paplepel wordt ingegoten. Juist niet! Ze mogen zelf bedenken waar ze voor staan. En met die verantwoordelijkheid kunnen kinderen prima overweg. Ze willen graag goede mensen zijn en denken er in deze lessen over na, wat het betekent om met elkaar samen te leven, ook al zijn er verschillen in geloof, cultuur en achtergrond. 
Zoals de kinderen in de les over gelijkheid vaak zelf concluderen: 'We zijn wel allemaal anders, we zijn niet gelijk, maar we hebben wel gelijke rechten. We zijn wel gelijkwaardig, omdat we allemaal mensen zijn.' 

 

Klik hier voor meer informatie over de verplichting van scholen om aandacht te besteden aan burgerschap in het onderwijs.

 

Kosten:

720 euro voor 8 gastlessen van een uur.

 

 

Optioneel: aansluitende training 
 

Voor de duurzaamheid van het effect van deze lessen kan deze serie gevolgd worden door een speciale training voor desbetreffende docenten. Zo worden in twee dagen de meest essentiële punten van het filosoferen in de klas geoefend, zodat soortgelijke gesprekken wekelijks of regelmatig gevoerd kunnen blijven worden in de klas o.l.v. de vaste docent.

Klik hier voor info en/of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

bottom of page