WonderWhy in de media

Missie van WonderWhy is om het filosoferen met kinderen en jongeren (en volwassenen) nog veel bekender te maken. We willen dat iedere school regelmatig de leerlingen de mogelijkheid geeft om te filosoferen, zij het in de minuten na het jeugdjournaal of tussendoor tijdens de biologieles, dan wel door wekelijks een uur filosoferen in het curriculum op te nemen. Waarom? Lees dit.

 

Wij zijn dan ook blij om te kunnen laten zien dat in de media volop aandacht is geweest voor Filosoferen met Kinderen. Hier vind u hoe WonderWhy zelf vorm heeft gekregen in de verschillende media: in publicaties, in de pers en in video. Daarbij hadden we ook nog onze eigen vaste rubriek in Filosofie Magazine en een vaste bijdrage in Jenaplan vakblad Mensenkinderen.