top of page

WonderWhy is CRKBO geregistreerd

 

Sinds 2015 is WonderWhy als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hier staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Naast een kwaliteitskeurmerk betekent dit voor de deelnemers aan onze trainingen dat de tarieven vrijgesteld zijn van btw.

 

 

Geaccrediteerd door het CKN

 

Opleiden tot de beroepsstandaard Kinderfilosofie level 1 of level 2, verschaft toegang tot het beroepsregister Kinderfilosofen en het CKN- licentiebeleid van scholen en bijscholen.

 

bottom of page