top of page

Waarom kinderfilosofie?

Kinderfilosofie of filosoferen met kinderen en jongeren vindt plaats op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en steeds meer ook in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo).

Filosofie betekent letterlijk: Het begeren van wijsheid.

 

Maar zo makkelijk is dat niet want wat is wijs zijn? Is dat als je gaat spijbelen voor een beter klimaat en je genereert zo heel veel aandacht voor het thema als Greta Thunberg dat doet, iets goeds? Of kun je je beter aan de regels van het schoolreglement houden omdat die er niet voor niks zijn en als iedereen gaat spijbelen, waar blijven we dan?

Bij filosofie leren leerlingen kritisch te denken en hun eigen mening te onderbouwen. Ze leren te luisteren naar de argumenten die anderen hebben voor hun mening. En ook leren ze of ze het eens zijn met die argumenten en misschien veranderen ze dan wel van mening. Het belangrijkste is dat ze een ander leren begrijpen ook al zijn ze het niet met elkaar eens. En ze leren dat als ze iets zeggen, ze dat ook zelf zullen moeten kunnen onderbouwen. Leerlingen leren al snel dat ze bij filosofie altijd dieper moeten doordenken Lastige onderwerpen leren ze op deze manier vreedzaam te bespreken.

De ervaring leert dat de leerlingen/studenten enthousiast worden en gemotiveerd raken door het filosoferen. Het zelf mogen nadenken en zeggen wat je denkt, die verwondering die het ook raakt en de verrassende inzichten die je opdoet. Niet alleen over jezelf maar ook over de anderen en je leefwereld. “Is het waar omdat ik het geloof, of geloof ik het omdat het waar is?”
Kern van de filosofie is: ‘Ken jezelf’. Belangrijk en vooral ook leuk voor leerlingen in hun kinder -en tienerjaren en niet onbelangrijk, voor ons allemaal.


 

 

 

 

 

 

sfeer6.jpg
bottom of page