WonderWhy is CRKBO geregistreerd

 

Sinds 2015 is WonderWhy als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hier staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Naast een kwaliteitskeurmerk betekent dit voor de deelnemers aan onze trainingen dat de tarieven vrijgesteld zijn van btw.