top of page

Gastlessen: Ethiek

 

In het voortgezet onderwijs ontwikkelt zich bij leerlingen, als het goed is, een gevoel van empathie. Zij kunnen zich (met sommigen) identificeren, meeleven, zich bekommeren om een ander en verontwaardigd voelen om onrecht. In hun eigen leven, maar ook daarbuiten, over zaken ver weg.

 

Om te leren filosoferen is het daarom slim om aan te sluiten bij deze sentimenten. We nemen ethische dilemma's uit de actualiteiten. Een filosofieles wordt daardoor niet saai, maar gruwelijk spannend en het wordt belangrijk om een mening te ontwikkelen over wat mag en wat niet.  Wat goed is en wat slecht. Waar je verantwoordelijkheden liggen, wat rechten en plichten zijn.

 

Terwijl we aansluiten op actualiteiten, kun je qua thematiek denken aan allerlei cases:

Medische ethiek:

 • Een zwangere dode. Wat te doen?

 • Inentingen: Ben je verplicht je kind in te enten?

 • In coma. Wanneer moet de stekker eruit?

 • Abortus. Waarom en wanneer mag het wel/niet?

 • Euthanasie. Voor en tegen en waarom?

Juridische ethiek:

 • Een illegaal geheim. Wat doe je?

Wetenschappelijke ethiek:

 • Je baan staat op het spel, maar de waarheid is ook belangrijk...

 • Welke grenzen moet de wetenschap opgelegd worden?

 • Mag een dier opgeofferd worden om medicijnen te testen?

Politieke ethiek:

 • Belangenverstrengelingen over geld, leven en dood.

Journalistieke ethiek:

 • Mag de schande in de krant?

 

 
Kosten: 


Deze serie kan in lengte aangepast worden.
We gaan uit van 8 lessen à 90 euro. 720 euro per serie.

 

 

 

 

bottom of page