top of page

Workshop ethische dilemma's

 

Iedere organisatie kent haar eigen cultuur. En iedere organisatie heeft de verantwoordelijkheid om rekening te houden met en belangen af te wegen van stakeholders. Ziehier een prachtige omgeving om eens diep te duiken in de overwegingen die meetellen en gewicht hebben als het gaat om de dagelijkse praktijk. Waarom doe je wat je doet en denk je na over wat wel en niet goed is om te doen.

 

Soms is daar een heldere blik en een buitenstaandersperspectief heel behulpzaam bij. Als filosofen zijn we gewend aan het vragen stellen juist over kwesties waarbij het wringt. Zoals, moet je scoren op korte termijn ook als je denkt dat dat ten koste gaat van de organisatie op de langere duur? Kun je elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en wat is dat dan? Heb je de plicht om iedereen met evenveel respect te bejegenen? Moet je je klanten ook informeren over eventuele nadelige kanten van je product, ook als je dat al bekend veronderstelt? 

 

Wij verzorgen graag workshops of trainingsdagen waarin we in een rustige omgeving wat langduriger kunnen stilstaan bij morele afwegingen en ethische dilemma’s die je direct bezighouden. Laagdrempelig, praktisch en diepgaand.

 

Deze workshops en trainen worden op maat gemaakt, geheel naar de wensen van de organisatie, met de kwesties die op dat moment spelen.

 

Kosten:

460 euro per dagdeel exclusief btw.

bottom of page