top of page

Karen Faber

Filosoof en orthopedagoog

 

‘Mooie gesprekken met kinderen en jongeren, daar zet ik me voor in. Gesprekken naar aanleiding van vragen die zij zelf stellen, over onderwerpen die hen er écht toe doen. Deze gesprekken koppel ik aan activiteiten; denken en doen komen zo bij elkaar. ‘Zich laten horen en gehoord worden’ staat centraal. Zo ontdekken kinderen hoe zij zelf en hoe anderen over iets denken en wat ze erbij voelen. (H)erkenning vanuit anderen geeft hen zelfvertrouwen; een belangrijke basis om zich te ontwikkelen. Ik hoop dat kinderen elkaar zo een beetje beter begrijpen, en respect voor elkaar kunnen opbrengen, door het vanzelfsprekende (vooroordelen) te betwijfelen. Wie weet wordt er dan ook minder gepest. Filosofie klinkt misschien als een ‘ver van je bed-show’, maar filosofie is meer dan boekenwijsheid. Filosoferen is een werkwoord; het is actief leren door je te reflecteren op je eigen ervaringen. Als docent Filosofie stel ik me op als vragensteller en gespreksbegeleider. Ik hoop hiermee leerkrachten en andere opvoeders te inspireren om ruimte te maken voor een goed gesprek. Maak vrije ruimte om je eens te verwonderen over dat wat vanzelfsprekend lijkt. Kinderen staan vragend in de wereld, en vinden het spannend en leuk om zo’n denkavontuur aan te gaan!’

Vanuit deze motivatie heb ik in 2012 Wereldwijs opgericht, van waaruit ik al een aantal jaar samenwerk met Sabine en Maaike van WonderWhy. Ik ben afgestudeerd aan Orthopedagogiek (MSc) en Filosofie (MA) en heb werkervaring in verschillende vormen van onderwijs. Sinds 2007 werk ik als docent Filosofie en Pedagogiek aan de HAN (HBO) en sinds 2016 tevens als beleidsmedewerker bij schoolstichting Lowys Porquin, in Bergen op Zoom'. Mijn interesse gaat met name uit naar de pedagogische betekenis van kritisch en creatief denken.

Karen.jpg
bottom of page