top of page

Kinderen en... Liefde, relaties en seksualiteit

2011, Uitgeverij Kwintessens.

 

Het lesboek Kinderen en...Liefde, relaties en seksualiteit ligt nu bij uitgeverij Kwintessens klaar om besteld te worden. Geschreven door Maaike Merckens en Sabine Wassenberg van WonderWhy. Voor groep 1 t/m 8.

 

Het lesboek is gericht op docenten. De lesmethode maakt duidelijk hoe je met een Socratische houding (van niet-weten) onderwerpen kunt bespreken rondom de thema's liefde, relaties en seksualiteit. Het is een aanvulling op het biologische verhaal over voortplanting. Ieder onderwerp wordt op een open manier benaderd. "Waarom gaan we niet bloot naar school?" of "Kan een baby in de buik al denken?" voor de jongste klassen. "Wie bepaalt er wat mooi is?" en "Hoe weet je of je iemand op het internet kan vertrouwen?" En "hou je van jezelf, zoals je van een ander houdt?" of "Is homofilie aangeboren?" voor oudere kinderen. De thematiek gaat van bloot, schaamte, via knuffelen, geslachtsdelen, verliefd zijn, kinderen krijgen, vriendschap, schoonheidsidealen, internet, identiteit, naar grenzen stellen ("stop hou op!") en homofilie.

 

Er zitten verhaaltjes bij, opdrachten, spelletjes, filmpjes en werkvellen, maar bij alle thema's is het de bedoeling dat docenten zelf filosofische groepsgesprekken houden met de klas, zodat de onderwerpen bespreekbaar worden. De lesvorm 'filosoferen' dient ervoor om een open, niet-moraliserende houding te creëren, waarin de kinderen zelf hun eigen mening kunnen ontdekken en zich eerlijk kunnen uiten, zonder dat er een goed of fout door de leraar wordt verkondigd. We bieden ook trainingen aan voor docenten van scholen die het boek (voor alle leergangen) kopen, om vertrouwd te raken met deze gespreksvorm.

 

Het boek is te bestellen via uitgeverij Kwintessens: klik hier.

 

Meer over een bijpassende training: klik hier.

bottom of page