top of page

Martine Schlingmann

Filosoof

 

'Kennis is makkelijker toegankelijk dan ooit; de volgende stap is die kennis goed te leren gebruiken. Filosofie geeft je de instrumenten in handen om precies dát te doen, want je leert er beter door nadenken. Strakker, scherper, kritischer. Redelijker.

Dat is de eerste reden waarom filosofie volgens mij zo belangrijk is voor de mensen van vandaag. Maar er is nog iets: Filosofie kan ook richting geven. Doordat je je eigen kijk op de wereld onderzoekt, en die van anderen, kun je bewustere keuzes maken op basis van argumenten.'

 

Martine werkte als journalist en heeft daardoor in vele belevingswerelden een kijkje mogen nemen. Als filosoof begeleidt zij een groep graag over de ongebaande paden in hun eigen gedachtenwerkelijkheid. Waarom vinden we wat we vinden? Welke feiten kennen we erover? Zou het tegenovergestelde ook waar kunnen zijn?

Martine studeerde filosofie aan de Universiteit van Utrecht en filosofeerde met kinderen op de Weekendschool en in de Flexbieb op Ijburg. Ook begeleidt zij groepen volwassenen bij het filosoferen of brainstormen.

 

Voor haar filosofiesessies werkt Martine graag met verhalen, gevolgd door een denkoefening om de hersens mee op te warmen. 'Het leukste vind ik het wanneer kinderen zichzelf verrassen met een nieuwe visie of een inzicht. Als hun ogen beginnen te sprankelen doordat zich een heel nieuwe denkwereld opent. Soms verspreidt dat inzicht zich dan over een hele groep. Je kunt bij wijze van spreken het kwartje zien vallen.'

bottom of page