top of page
 1.  Filosofie:                       Wat is filosofie?                                     

 2. Waarheid:                      Waneer is iets waar?                                      

 3.  Werkelijkheid:              Kunnen we de werkelijkheid kennen?            

 4.  Soorten wetenschap:  Is wetenschap nuttig?                                     

 5. Bewijzen                        Wanneer geldt iets als een bewijs?                

 6. Logica:                           Wat is logisch?                                                

 7. Alles weten:                  Kunnen we alles weten?                                

 8. Debat in wetenschap: Heeft wetenschap dogma’s?                          
  Extra: Geschiedenis van denkers                                                       

 9. Axioma’s en dogma’s: Waarom hoeft een axioma niet bewijsbaar te zijn?           

 10. Mysteries, hoax:          Welke redenen heb ik om iets te geloven?     

 11. Tijd:                                Bestaat tijd?                                                  

 12. Intelligent design:        Hoe zijn het heelal en de mens ontstaan?    
  Extra: Geschiedenis: botsing kerk en wetenschap                            

 13. Ethische dilemma's:    Wat is het goede om te doen?                        

 14. Grenzen aan de wetenschap:  Moeten we grenzen opleggen aan wetenschap?     

 15. Taal en betekenis:       Hoe komen woorden aan hun betekenis?      

 16. Taal en begrijpen:       Kunnen we elkaar wel echt begrijpen?          

 17. Geschiedenis:              Is zekere kennis mogelijk over de geschiedenis?            

 18. Leven:                           Wat is leven?                                                  

 19. Nature/Nurture:         Over genen, nature of nurture?                      

 20. Materie:                        Hoe weten deeltjes hoe ze zich moeten gedragen?         

 21. Cultuur:                        Wat is cultuur?                                                 

 22. Schoonheid:                Wat is schoonheid?                                        

 23. Wiskunde:                    Is wiskunde echt?                                          

 24. Oneindigheid:             Bestaat oneindigheid?                                    

 25. Tenslotte.                                                                                      

 1. PPT

 2. PPT

 3. PPT          filmpje

 4. PPT 

 5. PPT       

 6. PPT

 7. PPT         filmpje

 8. PPT         filmpje
  extra: PPT   filmpje

 9. PPT

 10. PPT

 11. PPT        filmpje

 12. PPT         
  extra: film

 13. PPT

 14. PPT

 15. PPT

 16. PPT

 17. PPT         filmpjes 

 18. PPT         filmpjes

 19. PPT

 20. PPT         filmpje

 21. PPT

 22. PPT         filmpjes

 23. PPT         filmpje

 24. PPT         filmpjes

 25. PPT

​​

Materiaal bij het boek 

Ik zag twee apen wetenschapen

bottom of page