top of page

Workshop organisatiefilosofie "Wijsheid in pacht"
voor bedrijven en gemeentes

 

Verdiepend gesprek, onderzoek

Door de steeds veranderende omgeving van organisaties raakt de essentie van de organisatie nogal eens uit zicht. Waarvoor is de organisatie er en waar wil het naar toe? De filosofie is er om fundamenteler na te denken over vragen die spelen in organisaties. En vooral om daar een eigen, doordacht standpunt over in te nemen. 

 

De methode

Het allerbelangrijkste middel dat we inzetten in een gesprek is de vraag. Om iets aan de weet te komen zijn vragen onontbeerlijk. En vooral vragen die naar onderliggende waarden moeten leiden worden hierbij geformuleerd. De methode die we gebruiken is afgeleid van Socrates, de man die niet ophield vragen te stellen op de marktplaats naar deugd, rechtvaardigheid, moed e.d. en die tenslotte de gifbeker kreeg omdat hij de jeugd zou verpesten met zijn gevraag!

 

De verdieping

De verdieping die we bereiken tijdens het onderzoek komt vooral voort uit verbazing of verwondering over dingen die worden gezegd. Wanneer de vraag bijvoorbeeld is 'Wat is X?' of 'Waar staat X voor?', dan geven deelnemers hun mening en die mening wordt verder onderzocht. Welke redenen heb je om de mening te geven? Kloppen ze ook, zijn ze waar en wordt de menig gedeeld door anderen? Waarom wel of waarom niet. 

 

Resultaat

Het resultaat van het onderzoek zal zijn dat er inzicht is verkregen in het probleem dat is onderzocht. Dat er vaak meer vragen zullen zijn dan antwoorden, maar nu gefundeerd op kennis die is verkregen in het onderzoek. Het is vaak net zo belangrijk om te weten wat je niet weet, als te weten wat je wel weet. Daarmee kunnen weer vervolgstappen gemaakt worden die gedeeld en herkend worden door de deelnemers. 

 

Kosten:

Wijsheid in pacht, serie van 3 dagdelen: 1380 euro exclusief btw.

Workshop op maat: 460 euro per dagdeel, exclusief btw

TESTIMONIAL


Door een medewerker van de gemeente Heemskerk n.a.v. Wijsheid in pacht:

"Toen ik in de opleidingscaroussel de cursus ‘Filosofie: wijsheid in pacht’ zag heb ik me onmiddellijk aangemeld. Ik was meteen enthousiast; de kans om met collega’s een aantal keren de tijd te nemen om dieper op een onderwerp of thema in te gaan en vrijuit hardop te kunnen denken sprak mij erg aan.
Het thema van de eerste bijeenkomst was de balans werk – privé, de tweede bijeenkomst hebben we het thema verantwoordelijkheid bij de kop genomen en de laatste bijeenkomst hebben we onze tanden gezet in het onderwerp man-vrouw/verschil en overeenkomst. Ik vond het mooi om de gedachten, meningen, overtuigingen, overwegingen, argumenten en hersenspinsels van mijn collega’s te horen en de mijne met hen te delen. Er ontstonden levendige discussies, waarbij iedereen de tijd nam en de ruimte gaf om goed naar elkaar te luisteren en elkaar te laten uitpraten; er was een groot gevoel van veiligheid. Ook hebben we enorm gelachen!
Ik vond het een fijne ervaring om langere tijd bij één onderwerp stil te staan; de tijd vertraagt als het ware, ik kwam los uit de waan en snelheid van alledag door intensief en langdurig bij iets stil te staan. De thema’s hadden met werk en organisatie te maken en waren tegelijkertijd ook zo ruim dat eigenlijk alles aan bod kon komen. Het mooie van filosofie is dat het niet gericht is op het vinden van dé oplossing. De weg naar een mogelijk antwoord is vooral waar het om gaat en die was in deze groep onder de uitstekende leiding van Maaike Merckens-Bekkers van WonderWhy kronkelig, boeiend en verrassend. Wat mij betreft een aanrader!" 
bottom of page