top of page

Registerleraarpunten bij het volgen van een training van WonderWhy

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Registerleraar.nl is in 2012 gestart door de Onderwijscoöperatie als een vrijwillig register. In 2017 gaat het vrijwillige lerarenregister over in een verplicht register (mits het wetgevingstraject is afgerond). Hiervoor is een wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register opgesteld. Dit is 4 september 2015 door de ministerraad goedgekeurd en bevindt zich nu in het wetgevingstraject.

 

De trainingen van WonderWhy registreren wij bij Registerleraar, zodat naast een kwaliteitskeurmerk voor de trainingen zelf, dit betekent voor de deelnemers aan onze trainingen dat er register-uren mee worden verdiend. De trainingsuren en de voorbereidingsuren worden hiervoor geteld.

Kijk bij onze trainingen naar het kleine plaatje zoals hier rechts en zie hoeveel register-uren voor deze dag(en) staan.

Na afloop van de workshop of training ontvang je een certificaat met daarop de accreditatie-code, waarmee je zelf online je punten kunt innen. Dat staat dus mooi op je CV.

 

 

bottom of page