top of page

Shirley van der Maarel

Filosoof en onderzoeker

 

‘In deze wereld waarin alles sneller, beter en nu moet, is er vaak geen tijd meer voor het langzame denken; voor de vragen en gesprekken die net iets meer aandacht, moeite en tijd kosten. Iedereen deelt zijn mening maar deze onderbouwen is andere koek. En dat terwijl kinderen behoefte hebben aan uitleg en antwoord. Tijdens de filosofielessen merkt je dat ook. Voor sommige kinderen is het bijna een opluchting dat ze over vragen - die eindeloze vragen waar geen antwoord op zijn - toch mogen nadenken en praten.’

Shirley studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Mensenrechten aan University College London. Zij werkt als onderzoeker aan sociale projecten waar ze gebruik maakt van creatieve en participatieve onderzoeksmethoden waarin kinderen, jongeren en volwassenen samen met de onderzoeker aan de slag gaan om antwoorden te vinden op de vragen. ‘Net als in de filosofie gaat het hier om het verdergaan dan het eerste antwoord en met activiteiten het eigen denken uit te dagen om zo tot nieuwe inzichten te komen.’

In haar filosofielessen gebruikt ze creatieve opdrachten als start voor een gesprek. Zeker voor jongere kinderen is het een goede manier om hun aandacht erbij te houden. ‘Het mooiste moment vind ik als de kids zo geïntrigeerd zijn door een vraag dat zelfs zij die het een beetje eng vonden hun mening niet langer voor zich kunnen houden. Dan zie je ze naar het puntje van hun stoel schuiven, eerst heen en weer wippen en dan uiteindelijk toch wat zeggen. Dat vind ik leuk.’

bottom of page