top of page

'Vertrouwen' op scholen in Utrecht

De Spoken Art Community is een project gestart waarin op basisscholen in Utrecht het thema Vertrouwen centraal staat, vandaar dat het project Fiducie heet.

Er wordt gefilosofeerd, buurtbewoners worden geïnterviewd en de in de kunstlessen gemaakte kunstwerken zullen op een blijvende tentoonstelling lange tijd bewonderd worden.

We starten op de Paulusschool, als pilot, en vervolgens gaan we heel Utrecht onveilig maken. Veilig!

Featured Posts
Recent Posts
Archief
bottom of page