top of page

Vraag 3 van 12: Wat is de grootste uitdaging voor deelnemers aan de training?

May we introduce to you... Sabine Wassenberg!

Interviewvraag 3 van 12: Wat is de grootste uitdaging voor deelnemers aan de training?

De meeste deelnemers hebben geen opleiding Filosofie/Wijsbegeerte achter de rug. Wij geven de training dan ook vanuit de overtuiging dat achtergondkennis van de geschiedenis van de filosofie geen voorwaarde is voor het filosoferen. Alle deelnemers komen wel logischerwijs met een interesse voor filosofie. Dit betekent dat ze doorgaans wel goed aanvoelen wanneer iets ‘filosofisch interessant’ kan zijn, dus geschikt om een filosofisch gesprek over te voeren. Hierover zijn geen rechtlijnige regels te geven en een boek vol voorbeeldvragen gaat hierbij ook niet helpen, want het is die filosofische knobbel die net als een wiskunde-knobbel gewoon goed geactiveerd moet worden.

Waar mensen dan wel tegenaanlopen is in onze ervaring de moeilijkheid om, tijdens het filosoferen, de eigen mening opzij te zetten. Het is heel logisch dat je zelf ook zoekt naar een antwoord op de vraag, terwijl je met kinderen of jongeren bezig bent, maar als je gespreksleider bent, moet je jezelf een beetje wegcijferen. Het gaat niet om jouw antwoord, maar om dat van de deelnemers in je groep. Dat is iets wat deelnemers vaak de grootste uitdaging vinden. Maar dat betekent niet dat het niet lukt!

Featured Posts
Recent Posts
Archief
bottom of page