top of page

Vraag 6 van 12: Word je van filosoferen een beter mens?

May we introduce to you... Karen Faber

Interviewvraag 6 van 12: Denk je dat je door goed te filosoferen een beter mens wordt?

Karen Faber: Goede vraag…wat betekent ‘beter’ en wat betekent het om ‘mens’ te zijn? Wat is het eigene van de mens? Misschien wel ons inlevingsvermogen; we kunnen leren om een situatie vanuit het perspectief van een ander te bekijken. Vragen als ‘wat zullen ze wel niet denken van mij…?’ getuigen hiervan, evenals morele gevoelens zoals schaamte en schuld. Dit stuurt ons gedrag bij. Als je onder ‘beter mens’ verstaat, dat je als mens meer rekening houdt met elkaar, niet zomaar elkaar veroordeelt, maar eerst eens nagaat of het klopt wat je zegt…en je oordeel uitstelt, dan zeg ik: ‘ja, door te filosoferen word je een beter mens’. Onder ‘filosoferen’ versta ik ‘samen hardop nadenken’; een actief gesprek over o.a. levensvragen en dilemma’s. Het scherpt je gedachten; je onderzoekt je opvatting en onderbouwing. Dit is niet louter rationeel; dit raakt de beleving, het gevoel. Er ontstaat meer dan objectieve kennis; er ontstaat een soms een diep inzicht, wijsheid (‘hé, nu zie ik het ineens anders’). Maakt die wijsheid je tot een ‘beter mens’? Zou kunnen; een ‘wijs persoon’ past kennis toe in het dagelijks leven. Dit vraagt naast denken vooral ook om handelen; iets dóen. Zo ben je voor je elkaar van betekenis, en help je elkaar ‘een beter mens’ te worden. Misschien is de eerste stap wel: bewustwording. Filosoferen helpt daarbij.

Featured Posts
Recent Posts
Archief
bottom of page