top of page

Inspiratie workshop


Filosoferen lijkt je wel wat en je zoekt nieuwe manieren om je kinderen en jongeren spelenderwijs aan het denken te zetten. Voor elke doelgroep, educatieafdelingen van musea en theaters, docenten voortgezet, primair, speciaal, plusklas onderwijs, kunnen we in een kennismakingsworkshop van een uur tot drie uur een prikkelende introductie geven. We leggen uit wat het is, laten het je ervaren en inspireren je om er direct mee aan de slag te gaan.

Deelnemers hebben na deze workshop:

  • Een helder beeld van wat filosofische vragen zijn en wat niet

  • Kennisgenomen van de Socratische houding

  • Een filosofisch gesprek gevoerd 

  • Inspiratie om filosofie toe te passen in hun eigen lessen

bottom of page