top of page

Wereldburgerschap

 

Want de wereld is groter dan onze straat en stad. Filosoferen over de millenniumdoelen en wereldburgerschap. Een geschikte invulling van het vak Maatschappijleer of Mens & Maatschappij. 
 

 • Is er een universele waarde? Over de waarheid, meningen, waarden
  Milleniumdoel: algemeen intro. Wat overstijgt waardenrelativisme? De millenniumdoelen. 
   

 • Ben je verantwoordelijk voor de troep in de wereld? 
  Over duurzaamheid, lange- en korte termijn denken, en eigen verantwoordelijkheid Milenniudoel: Duurzaam milieu 
   

 • Zijn mannen en vrouwen gelijk? 
  Over verschillen, gelijkheid, gelijkwaardigheid
  Millenniumdoel 3: Mannen en vrouwen gelijkwaardig 
   

 • Ga je naar school voor jezelf of ben je gewoon verplicht om te werken? 
  Over verantwoordelijkheid, ontplooiing, rechten en plichten
  Millenniumdoel: Iedereen naar school 
   

 • Ben je verplicht (als land) om te helpen? 
  Over solidariteit en zelfredzaamheid, over rechtvaardigheid en verdeling van welvaart Millenniumdoel: Ontwikkelingssamenwerking 
   

 • Wat is armoede? 
  Over de definitie van armoede en de relatie tussen geld en geluk.
  Milleniumdoel: uitbanning armoede en honger 

 

Gastlessen

De lessenserie kun je door een van de filosofen van WonderWhy laten geven op jouw school. We komen dan wekelijks of twee keer per week een uur lesgeven in de klas.

Kosten:

Gastlessen van een uur kosten 90 euro per les. 

Bij het afnemen van meerdere lessenseries, voor meerdere klassen, is de prijs 75 euro per les.

 

Werkweek

Deze serie kan ook als invulling van een project- of werkweek worden gebruikt. 


Kosten:

90 euro per lesuur.

 

bottom of page